Ngày 26/10/2013, trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Công ty CBS (Nhật Bản) đã tổ chức...

Xem tiếp