Năm 2021, Trường ĐHBK-HCM xét tuyển chương trình Chuyển tiếp Quốc tế dựa trên kết quả THPT kết hợp phỏng vấn dành cho các thí...

Xem tiếp