Tập đoàn Fast Retailing tuyển Quản lý sản xuất dành cho sinh viên vừa mới hoặc sắp sửa tốt nghiệp các chuyên ngành. Fast...

Xem tiếp