Đối với việc đi du học thì thị thực (visa) được xem là chiếc chìa khoá hợp pháp để mỗi cá nhân có quyền được sinh sống, học tập...

Xem tiếp