PGS.TS. Mai Thanh Phong đã có bài phát biểu đáng nhớ dành cho các tân kỹ sư, cử nhân chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến vào...

Xem tiếp