Hệ thống báo cháy tích hợp này vừa được nhóm sinh viên Nguyễn Văn Lên và Phan Thành Phát (Khoa Điện – Điện...

Xem tiếp