Các kỹ sư Điện – Điện tử luôn thuộc nhóm có thu nhập cao và được trọng dụng ở đất nước mặt trời mọc.

Xem tiếp