Vừa tốt nghiệp chương trình Tiên tiến ngành Điện – Điện tử, Đoàn Nguyên Khải đã đạt ngay học bổng tiến sĩ toàn phần của...

Xem tiếp