OISP luôn cố gắng tạo nên môi trường học tập thân thiện, cởi mở cho cả SV Việt Nam lẫn SV quốc tế.

Xem tiếp