Bảng học phí các ngành đào tạo:Khóa chuẩn bị Đại học (Pre-University), Kỹ sư Dầu khí, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Công nghệ thông...

Xem tiếp