Sau quá trình tái kiểm định ngày 12/10/2015, Văn phòng Đào tạo Quốc tế – Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM (BK-OISP) chính thức...

Xem tiếp