Lễ Khai giảng CT JFE Lecture Series for the Development of Steel Structure lần V đã diễn ra vào ngày 13/10/2020.

Xem tiếp