Tiếng Anh kiểu Mỹ và Úc, tuy gần như hoàn toàn giống nhau nhưng lại có một số điểm khác biệt độc đáo do chịu ảnh hưởng từ lịch...

Xem tiếp