Trong quá trình học tập và nghiên cứu, các nữ sinh viên ngành Kỹ thuật Dầu khí ở Bách khoa luôn được tạo nhiều điều kiện thuận lợi.

Xem tiếp