Trường ĐH Bách khoa áp dụng phỏng vấn đầu vào chương trình Chuyển tiếp Quốc tế bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều thí...

Xem tiếp