Công trình cao 3,6 m, được khánh thành tại khuôn viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng & an ninh sinh viên, thuộc Khu Đô thị ĐH...

Xem tiếp