Trong dịch bệnh COVID-19, SV Chuyển tiếp Quốc tế vẫn du học an toàn, hiệu quả nhờ hỗ trợ từ OISP.

Xem tiếp