Điều kiện tài chính có thể ảnh hưởng lớn đến điểm đến du học và kế hoạch học tập của du học sinh.

Xem tiếp