Từ trăn trở với vấn đề ô nhiễm môi trường đến mục tiêu tạo ra không khí sạch cho mọi người, nhóm sinh viên Bách khoa đã gặt hái...

Xem tiếp