Thực học là học sâu. Học cho sâu sắc thì sau này học rộng sẽ rất dễ vì muốn sâu không thể không rộng. Thực học là học sâu. Học...

Xem tiếp