Năm 2021, Trường ĐHBK tiếp tục không xét tuyển chương trình CLC ngành Kiến trúc bằng kết quả môn thi Vẽ đầu tượng.

Xem tiếp