Chương trình diễn ra liên tục trong hai ngày 23 và 24/10/2021, thông qua nền tảng Zoom.

Xem tiếp