.Đây là OISP Camp lần thứ 6 được Văn phòng Đào tạo Quốc tế – OISP tổ chức từ năm 2009 đến nay. Sau 2 tháng chuẩn bị miệt...

Xem tiếp