Theo quy chế và tình hình thực tế, Bộ GĐ-ĐT công bố kết quả thi ngày 22/07 thì từ ngày 23/07 thí sinh có thể bắt đầu nộp đơn...

Xem tiếp