Trường ĐHBK đã thỏa thuận hợp tác với Đại học Heriot Watt, mang đến cơ hội cho SV du học thạc sỹ ở cơ sở Malaysia.

Xem tiếp