HK Pre-Uni trang bị nhiều kỹ năng cần thiết, giúp SV “sinh tồn” suốt bốn năm tại Bách khoa.

Xem tiếp