Nguyễn Thanh Ngân và Nguyễn Phú Nghĩa, cùng là sinh viên Bách khoa K2019 chương trình Chất lượng cao (giảng dạy bằng tiếng Anh)...

Xem tiếp