OISP Community Day & Presentation Contest 2019 đã tìm được chủ nhân của 5 tấm vé Study Tour tại Thái Lan. Đây cũng là 5 lớp...

Xem tiếp