Để trở nên nổi bật, SV cần tự trang bị các kỹ năng mềm cần thiết trước khi chính thức tốt nghiệp.

Xem tiếp