Hướng dẫn kích hoạt BKnetID và đăng ký e-mail sinh viên

Đại học Bách Khoa – Văn phòng Đào tạo Quốc tế hướng dẫn tân sinh viên K2017 cách kích hoạt BknetID và đăng ký e-mail sinh viên.

Đại học Bách Khoa – Văn phòng Đào tạo Quốc tế hướng dẫn tân sinh viên K2017 cách kích hoạt BknetID và đăng ký e-mail sinh viên.

Bước 1: Truy cập vào website mybk.hcmut.edu.vn chọn mục “13. Nhập học”.

Huong dan BKnetID 01

 

Bước 2: Click vào nút “Đăng nhập”.

 

Bước 3: Nhập mã số nhập học là mã số sinh viên. Ví dụ: 175xxxx, như hình bên dưới.

 

Bước 4: Nhập mật khẩu là số CMND/Thẻ Căn cước.

 

Bước 5: Click vào nút “Kích hoạt” và sử dụng mật khẩu khởi động gồm năm chữ số trong Giấy Hoàn thành thủ tục nhập học và chứng nhận sinh viên tạm thời.

 

Bước 6: Đăng ký tài khoản e-mail và đổi mật khẩu theo hướng dẫn.

 

Lưu ý: Mật khẩu để đổi mật khẩu mới là số CMND/Thẻ Căn cước.

Bài trước

Bài tiếp