Select Page

Bách Khoa đón đoàn kiểm định AUN-QA cấp cơ sở giáo dục

Từ ngày 5 – 9/9/2017, đoàn chuyên gia của Mạng lưới các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN) tiến hành kiểm định cấp cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Từ ngày 5 – 9/9/2017, đoàn chuyên gia của Mạng lưới các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN) tiến hành kiểm định cấp cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Bach Khoa don doan AUN 05092017 01

Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), Ban Giám hiệu Đại học Bách Khoa đón đoàn kiểm định AUN (gồm Ban Thư ký và sáu chuyên gia đánh giá đến từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Philipines). – Ảnh: VŨ THẾ DŨNG

► Đại học Bách Khoa đạt kiểm định HCERES theo tiêu chuẩn châu Âu

Trong năm ngày làm việc, đoàn kiểm định làm việc với các bên liên quan gồm Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, lãnh đạo các ban chức năng, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM, Ban Giám hiệu, cán bộ, nhân viên, sinh viên, cựu sinh viên Đại học Bách Khoa và nhà tuyển dụng (tổng cộng 246 cá nhân); tham quan hai cơ sở đào tạo (campus), xem 800 đề mục minh chứng với hơn 20.000 trang…

Bách Khoa là trường đại học thành viên đầu tiên của ĐHQG-HCM và là trường thứ tư trong toàn khu vực Đông Nam Á được đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục (institutional level) của AUN-QA được các chuyên gia hàng đầu trong ASEAN xây dựng gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, bao quát tất cả các lĩnh vực của một trường đại học như quản lý chiến lược, hệ thống, chức năng và kết quả hoạt động.

Bộ tiêu chuẩn này tương thích với bộ tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và châu Âu, đồng thời là cơ sở nền tảng cho bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp trường mới được ban hành của Việt Nam.

Để được đăng ký đánh giá chất lượng cấp trường theo AUN-QA, các trường đại học phải có tối thiểu năm chương trình đào tạo được AUN công nhận đạt chuẩn chất lượng và vẫn đang trong thời gian có hiệu lực.

Trong giai đoạn 2009 – 2016, Đại học Bách khoa đã có 11 chương trình đạt chuẩn AUN-QA (chiếm 1/3 số chương trình đánh giá của ĐHQG-HCM), trong đó chín chương trình đang trong thời hạn công nhận.

Phiên họp khai mạc vào ngày 5/9/2017. – Ảnh: MẠNH QUANG

► Đại học đạt kiểm định quốc tế, sinh viên được gì?

Từ tháng 9/2016, công tác đón đoàn kiểm định AUN-QA đã được tiến hành với khối lượng công việc đồ sộ, thể hiện cam kết lớn của Bách Khoa cho chất lượng.

Trước đó, vào tháng 6/2016, Đại học Bách Khoa cũng đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn HCERES – Hội đồng Cấp cao về Đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học của Pháp, được công nhận trên toàn châu Âu.

Theo kế hoạch, đến năm 2022, tất cả các trường đại học thành viên trong ĐHQG-HCM sẽ được đánh giá ngoài bởi AUN-QA. Song song đó, ĐHQG-HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 lọt vào top 100 trường đại học hàng đầu châu Á.

Để biết thêm về hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng tại Đại học Bách Khoa, vui lòng xem thêm hai clip sau. Clip do Ban Đảm bảo chất lượng – Đại học Bách Khoa thực hiện:

Đánh giá AUN-QA.

Hệ thống đảm bảo chất lượng Đại học Bách Khoa.

Tin: THI CA – Clip: VŨ THẾ DŨNG

Bài trước

Bài tiếp