Select Page

Tập huấn tự đánh giá cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 3.0)

Sáng nay 22/6/2016, các cán sự trẻ của Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP) – ĐH Bách Khoa đã tham gia buổi tập huấn tự đánh giá cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA do Ban Đảm bảo Chất lượng của Trường tổ chức.

Sáng nay 22/6/2016, các cán sự trẻ của Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP) – ĐH Bách Khoa đã tham gia buổi tập huấn tự đánh giá cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA do Ban Đảm bảo Chất lượng của Trường tổ chức.

Tap huan AUNQA 062016 01

Báo cáo viên chủ trì buổi tập huấn là PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam (đứng) – trưởng Ban Đảm bảo Chất lượng nhà trường.

 

Chương trình nhằm trang bị cho các giảng viên, cán bộ Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) những thông tin cơ bản về sự thay đổi của bộ tiêu chuẩn AUN-QA, cũng như hướng dẫn chi tiết cách thức viết báo cáo tự đánh giá và triển khai đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Phía Văn phòng Đào tạo Quốc tế có 11 cán bộ trẻ tham gia gia đợt tập huấn này.

Báo cáo viên chủ trì buổi tập huấn là PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – trưởng Ban Đảm bảo Chất lượng nhà trường.

Tại chương trình, PGS. Lam đã làm rõ nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí đã được AUN điều chỉnh, những lưu ý khi thu thập thông tin, minh chứng để đáp ứng yêu cầu tiêu chí, những nguyên tắc cơ bản giúp mang lại hiệu quả cho quá trình tự đánh giá…

Tháng 10/2015, Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) đã ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA (phiên bản 3) gồm 11 tiêu chuẩn (giảm 4 tiêu chuẩn so với bộ tiêu chuẩn trước đó) và sẽ được AUN chính thức áp dụng trong hoạt động đánh giá chất lượng cấp chương trình bắt đầu từ năm 2017.

Tập huấn tự đánh giá cấp chương trình là hoạt động do Ban Đảm bảo Chất lượng – ĐH Bách Khoa tổ chức hàng năm nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, đồng thời hỗ trợ các Khoa, Phòng, Ban trong công tác đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Tính đến thời điểm hiện tại, ĐH Bách Khoa đã có 9 chương trình đạt chuẩn AUN-QA và là đơn vị có nhiều chương trình đào tạo nhất được công nhận đạt chuẩn AUN-QA trong khối ĐH Quốc gia TP.HCM cũng như trên phạm vi toàn quốc.

Hiện ĐH Quốc gia TP.HCM có 21 chương trình đạt chuẩn AUN-QA. Trong năm 2016, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có thêm 10 chương trình được đánh giá ngoài chính thức theo bộ tiêu chuẩn này.

Tin: THI CA – Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

Bài trước

Bài tiếp