Select Page

BUỔI DIỄN THUYẾT VỀ ỨNG DỤNG CƠ ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỆN ĐIỆN TỬ CỦA PROF. GREOFF TANSLEY VÀ DR. DZUNG DAO

Chiều ngày 25/11/2013, tại P510 Tòa nhà A4, nhân dịp Trường Đại học Griffith sang thăm Đại học Bách khoa Tp. HCM, Prof. Greoff Tansley và Dr. Dzung Dao đã có bài diễn thuyết về ứng dụng Cơ Điện tử và Điện Điện tử cho sinh viên Đại học Bách khoa.

BUỔI DIỄN THUYẾT VỀ ỨNG DỤNG CƠ ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỆN ĐIỆN TỬ CỦA PROF. GREOFF TANSLEY VÀ DR. DZUNG DAO


Chiều ngày 25/11/2013, tại P510 Tòa nhà A4, nhân dịp Trường Đại học Griffith sang thăm Đại học Bách khoa Tp. HCM, Prof. Greoff Tansley và Dr. Dzung Dao đã có bài diễn thuyết về ứng dụng Cơ Điện tử và Điện Điện tử cho sinh viên Đại học Bách khoa.

Prof. Greoff Tansley và Dr. Dzung Dao hiện đang là giảng viên Khoa Cơ khí, Đại học Griffith (Úc), trong đó Prof. Greoff Tansley hiện là Trưởng khoa Cơ khí – Đại học Griffith. Những đề tài được trình bày ở buổi diễn thuyết là nhứng đề tài mang tính ứng dụng cao trong đời sống xã hội như ứng dụng cơ điện tử trong việc hỗ trợ tim cho bệnh nhân (Prof. Greoff Tansley) và đề tài về Micro/ Nano Electrical Mechanical Systems (Dr. Dzung Dao).

Một số hình ảnh tại buổi diễn tuyết:

IMG 9434

Prof. Greoff Tansley trình bày về đề tài úng dụng cơ điện tử trong hỗ trợ Tim cho bệnh nhân

IMG 9438

Trả lời câu hỏi, thắc mắc của sinh viên

 IMG 9494

Dr. Dzung Dao trình bày về đề tài MEMS/NEMS

 IMG 9486

Dr. Dzung Dao đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1995

IMG 9460

Sinh viên chăm chú nghe Diễn thuyết

 IMG 9448

Và tập trung cao độ


Vy Wai

Bài trước

Bài tiếp