Select Page

HỌC BỔNG QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUEENSLAND

Chương trình học bổng Quốc tế dành cho sinh viên các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ thông tin.

HỌC BỔNG QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUEENSLAND

Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo chương trình học bổng Quốc tế của trường Đại học Queensland, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc và Khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Queensland.

Học bổng được áp dụng đối với các sinh viên theo học một trong các chương trình chuyển tiếp sau:

  • Cử nhân Kỹ thuật
  • Cử nhân Công nghệ Thông tin
  • Cử nhân Thiết kế đa phương tiện

2. Giá trị học bổng

50% học phí của chương trình theo quy định.

3. Điều kiện

  • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế tại Úc.
  • Có thành tích học tập tốt.     

4. Thời gian nhận hồ sơ

Nhận hồ sơ tại trường Đại học Queensland trong thời gian:

  • 31/10/2012 đến khi bắt đầu học kỳ 1 (02/2013)
  • 30/04/2013 đến khi bắt đầu học kỳ 2 (07/2013)

Để biết thông tin chi tiết, tham khảo tại:

http://www.eait.uq.edu.au/documents/international/scholarships/GeneralScholarshipFlyerA4v1.pdf

C.T

Bài trước

Bài tiếp