Select Page

Ký túc xá Bách khoa nhận giấy khen của Chủ tịch UBND Q.10

Sáng ngày 28/03/2013 Quận ủy – UBND Quận 10 đã tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” tại Nhà hát Hòa Bình – 240-242 Đường 3/2 P12, Q10.

Ký túc xá nhận giấy khen của Chủ tịch UBND Q.10

Sáng ngày 28/03/2013 Quận ủy – UBND Quận 10 đã tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” tại Nhà hát Hòa Bình – 240-242 Đường 3/2 P12, Q10.

Xác định nhiệm vụ xây dựng và bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc là vô cùng quan trong, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quận 10 – TP HCM luôn chú trọng phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp.

Theo báo cáo của Phòng VHTT-DL Quận 10: Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, sự nghiệp văn hóa của Quận 10 có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống văn hóa tinh thần, mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân được nâng cao, nhiều sản phẩm văn hóa ra đời kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhân dân… Đến nay phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TP phát triển sâu rộng và không ngừng nâng cao chất lượng với nhiều hộ dân tại 15 phường được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa; khu phố được công nhận khu phố văn hóa; công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn; các đơn vị văn hóa; phường đạt chuẩn văn hóa…

Trong hội nghị, Quận ủy – UBND Quận 10 cũng tuyên dương những tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào Xây dựng tốt đơn vị văn hóa, thực hiện có hiệu quả nghị quyết TW5 (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Ký túc xá Bách Khoa với nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa cũng vinh dự nhận Giấy khen của UBND Quận 10. Trong thời gian tới, KTX Bách Khoa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghị quyết TW5 (Khóa 8) tới toàn thể cán bộ và sinh viên, tiếp tục giữ vững danh hiệu Đơn vị văn hóa giai đoạn 2011 – 2015 và những năm tiếp theo.

(Giám đốc KTX Bách khoa nhận giấy khen và kỷ niệm chương do Chủ tịch UBND Quận 10 trao tặng  tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5, khóa VIII)

(Giấy khen và kỷ niệm chương do Chủ tịch UBND Quận 10 trao tặng cho KTX Bách khoa đã có thành tích thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW5, khóa VIII)

Tin Ký Túc Xá

 

 

Bài trước

Bài tiếp