Select Page

Phát biểu poster nghiên cứu của sinh viên Nagaoka khóa 3 (CT08NAGA)

Một trong những sự kiện quan trọng vào tháng 8 ở trường đại học công nghệ Nagaoka là ngày hội phát biểu poster nghiên cứu của sinh viên năm 4 các khoa. Cũng như mọi năm, ngày hội phát biểu của sinh viên năm 4 khoa điện đã được tổ chức vào ngày 01 tháng 08 năm 2012.·

Một trong những sự kiện quan trọng vào tháng 8 ở trường đại học công nghệ Nagaoka là ngày hội phát biểu poster nghiên cứu của sinh viên năm 4 các khoa. Cũng như mọi năm, ngày hội phát biểu của sinh viên năm 4 khoa điện đã được tổ chức vào ngày 01 tháng 08 năm 2012. 

Nội dung poster: chính là kết quả sau 6 tháng làm học tập và nghiên cứu của các em khi được phân vào các phòng thí nghiệm (sinh viên sẽ được phân ngành vào đầu học kỳ 2 năm 3 và phân lab vào cuối học kỳ 2 năm 3). 

Đánh giá: Các bạn sinh viên sẽ được ít nhất 3 giáo viên trong 3 ngành (điện-năng lượng, device và công nghệ thông tin) đến đặt câu hỏi và đánh giá. Ngoài ra, đây còn là sự giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các sinh viên các lab, các ngành nghề khác nhau. Thông qua đó, các bạn sinh viên sẽ có được cái nhìn tổng quát hơn về nghiên cứu của mình và có thể nhận được nhiều sự góp ý cho nghiên cứu về sau. 


1 số suy nghĩ của sinh viên sau 6 tháng học tập trên lab:
” Trong suốt quá trình học trên lab, phải đọc rất nhiều luận văn, tạp chí khoa học bằng tiếng Nhật, tiếng Anh. Lúc đầu phải chưa quen có khi cả tuần mới đọc được 1 bài, nhưng rồi mọi thứ cũng đâu vào đó.”
” Được thí nghiệm và học tập với rất nhiều trang thiết bị, được làm những gì mình thích.”
” Tuy vất vả và có nhiều kiến thức mới không hiểu, nhưng được sự giúp đỡ của các thầy cô (Sensei) và đàn anh, đàn chị (senpai), từ từ cũng thích nghi. Tuy nhiên đôi lúc cũng cảm thấy áp lực.”
” Có những ngày ăn chơi trên lab thật vui nhưng cũng có những lúc phải thức khuya làm việc mà vẫn thấy không đủ thời gian.”
..v…v….

2012/08/19 
Huỳnh Tấn Minh Triết 
(sinh viên khóa 2 chương trình liên kết Nagaoka)

Bài trước

Bài tiếp