Select Page

Sinh viên OISP hướng đến cộng đồng

Trong Học kỳ Pre 2012, sinh viên OISP bên cạnh nhiệm vụ học tập trên lớp còn tham gia các hoạt động ngoại khóa. Một trong những hoạt động như Khám phá Bách khoa cùng OISP, CAMP… Sinh viên còn được định hướng tham gia Dự án cộng đồng (Community Project) từ những buổi học đầu tiên.

 

Sinh viên OISP hướng đến cộng đồng

Trong Học kỳ Pre 2012, sinh viên OISP bên cạnh nhiệm vụ học tập trên lớp còn tham gia các hoạt động ngoại khóa. Một trong những hoạt động như Khám phá Bách khoa cùng OISP, CAMP… Sinh viên còn được định hướng tham gia Dự án cộng đồng (Community Project) từ những buổi học đầu tiên.

IMG_7933_1600x1200

Sinh viên OISP tổ chức trò chơi cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sinh viên hướng đến cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ và phát triển cộng đồng và xã hội, chúng tôi lấy lợi ích của cộng đồng đặt lên hàng đầu cho các hoạt động này của sinh viên. Các em khi tham gia Dự án cộng đồng cũng thấy được ý nghĩa do chính mình tạo ra, từ sự thấu hiểu và cảm thông để tạo nên hành động vì mục tiêu trên. Các em có thể chọn bất kỳ dự án nào các em thật sự đam mê, ý nghĩa. Một số chủ đề gợi ý như:

  • Giáo dụcIMG_7844_1600x1200
  • Sức khỏe cộng đồng
  • Môi trường
  • Thiện nguyện
  • Lĩnh vực khác

Ngay từ đầu Học kỳ Pre University, SV được chia thành các nhóm nhỏ để lên kế hoạch và thực hiện Dự án cộng đồng. Quá trình thực hiện Dự án như sau:

LỘ TRÌNH

LẬP KẾ HOẠCH

GIAI ĐOẠN 1

GIAI ĐOẠN 2

CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch Dự án cộng đồng

Bảo vệ KH dự án

 – Bắt đầu thực hiện giai đoạn 1

– Trình bày kết quả dự án trong Giai đoạn 1

Community Project contest

– Triển khai giai đoạn 2

THỜI GIAN

07 tuần đầu HK Pre

07 tuần cuối HK Pre

Các học kỳ tiếp theo

Các Dự án cộng đồng thỏa các tiêu chí do nhà trường đặt ra để bảo vệ Kế hoạch trong 07 tuần đầu tiên của Học kỳ Pre University. Giai đoạn 2 các nhóm thực hiện dự án, bảo vệ trước hội đồng để thuyết phục tài trợ. Các dự án bền vững, có tính dài hạn sẽ được trường, doanh nghiệp hỗ trợ để mở rộng và phát triển sâu rộng hơn.

T.T

Bài trước

Bài tiếp