Select Page

TUYỂN THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN OISP CAMP 2013

OISP CAMP là hoạt động truyền thống của OISP, năm 2013 đánh dấu kỳ Hội trại thứ 5 được tổ chức bởi Tân sinh viên. Các bạn tân Sinh viên luôn cần sự cố vấn của anh chị khóa trên để có thể tổ chức một kỳ hội trại thành công. Nay Đoàn khối OISP thông báo tuyển Thành viên Ban cố vấn của OISP CAMP 2013. 

 

TUYỂN THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN OISP CAMP 2013

OISP CAMP là hoạt động truyền thống của OISP, năm 2013 đánh dấu kỳ Hội trại thứ 5 được tổ chức bởi Tân sinh viên. Các bạn tân Sinh viên luôn cần sự cố vấn của anh chị khóa trên để có thể tổ chức một kỳ hội trại thành công. Nay Đoàn khối OISP thông báo tuyển Thành viên Ban cố vấn của OISP CAMP 2013. 

I. Các thông tin về cá nhân:

1. Họ và tên
2. Lớp SK
3. Khóa
4. Email
5. Điện thoại
6. Nhóm đã tham gia các kỳ Camp trước

– Nhóm chương trình
– Nhóm Tài chính – Hậu cần
– Nhóm truyền thông – thiết kế

7. Nhóm cố vấn OISP CAMP 2013 (chọn một trong các nhóm sau, ưu tiên cố vấn đúng nhóm tham gia các kỳ Camp trước)

– Nhóm chương trình
– Nhóm Tài chính – Hậu cần
– Nhóm truyền thông – thiết kế

LINK ĐĂNG KÝ: https://docs.google.com/forms/d/1pwe…vMtC8/viewform

II. Thời gian đăng ký: đến hết thứ Ba – ngày 17/09/2013

III. Đối tượng: Sinh viên OISP khóa K09, K10, K11 và K12
Lịch họp giữa Ban cố vấn và Ban tổ chức CAMP 2013 (Sinh viên K13) sẽ được thông báo sau. 
Hãy tham gia và hướng dẫn kiến thức, kinh nghiệm cho các em K13 tổ chức kỳ CAMP lần thứ 5 thật thành công nhé các em.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ OISP CAMP 2012:

alt

alt

alt

alt

alt

Bài trước

Bài tiếp