Danh sách trúng tuyển đợt bổ sung vào chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Liên kết Quốc tế 2016

Trường ĐH Bách Khoa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung (21-31/8) vào chương trình chính quy Chất lượng cao, Tiên tiến, Liên kết Quốc tế 2016.

Trường ĐH Bách Khoa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung vào chương trình chính quy Chất lượng cao, Tiên tiến, Liên kết Quốc tế 2016.

HỌ VÀ TÊN NGÀNH TRÚNG TUYỂN  
KIM HOÀNG LONG Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN ÂN THI Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao)  
LÂM TRẦN NGUYỄN THIÊN BẢO Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao)  
LÊ VĂN HIẾU Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao)  
LÊ THÀNH ANH KHOA Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN BÁ NAM Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao)  
VÕ MINH TÂM Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN MẠNH HUY Kỹ thuật Máy tính  (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN HUỲNH ĐỨC THỊNH Kỹ thuật Máy tính  (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN HỮU ANH HIẾU Kỹ thuật Máy tính  (Chương trình Chất lượng cao)  
DƯƠNG ANH VŨ Kỹ thuật Máy tính  (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN ANH QUÂN Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
NGUYỄN THÀNH DANH Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
LÊ VIẾT HOÀNG Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
PHẠM CÔNG TÚ Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
PHẠM BÁ LỘC Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
TẠ HOÀNG THIÊN ÂN Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
PHẠM ĐĂNG KHÔI Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
TRẦN QUỐC NHÂN Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
NGÔ MINH HUY Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
NGUYỄN MẠNH ĐÔNG THỨC Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
NGUYỄN HOÀNG DUY Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)  
ĐỖ THANH NHÂN Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao)  
TRƯƠNG VĂN HINH Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao)  
TRẦN ĐĂNG KHOA Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao)  
LÊ HỮU THÀNH Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao)  
LÊ NGUYÊN ĐĂNG Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA Kỹ thuật Cơ Điện tử (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN VŨ Kỹ thuật Cơ Điện tử (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN HOÀNG KHA Kỹ thuật Cơ Điện tử (Chương trình Chất lượng cao)  
TRẦN HIẾU DŨNG Kỹ thuật Cơ Điện tử (Chương trình Chất lượng cao)  
HUỲNH NHƯ QUỐC HƯNG Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN ĐINH TIẾN HƯNG Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)  
PHẠM QUẢNG NGHĨA Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)  
PHAN THUỴ TƯỜNG VY Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)  
LÝ DIỄM KIỀU Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN NHẬT MINH Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)  
CỐ THANH VĂN Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN VŨ QUANG Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)  
TRẦN HỮU THẮNG Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)  
ĐÀO DUY LONG Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)  
NÔNG TRẦN MINH TRIẾT Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Chương trình Chất lượng cao)  
HUỲNH LÊ THẠCH THẢO Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Chương trình Chất lượng cao)  
THÁI ĐẶNG NHẬT THIÊN Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Chương trình Chất lượng cao)  
HỒ QUANG HUY Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Chương trình Chất lượng cao)  
LÊ THỊ MAI THẢO Công nghệ Thực phẩm (Chương trình Chất lượng cao)  
TRẦN HOÀNG CHÂU Công nghệ Thực phẩm (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN TRÍ VĨ Công nghệ Thực phẩm (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN VŨ VÂN THỦY Công nghệ Thực phẩm (Chương trình Chất lượng cao)  
BÙI VƯƠNG ANH Công nghệ Thực phẩm (Chương trình Chất lượng cao)  
HUỲNH LÊ THANH PHÚC Công nghệ Thực phẩm (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN XUÂN HUỲNH Công nghệ Thực phẩm (Chương trình Chất lượng cao)  
LÊ DƯƠNG NGỌC TÂM Quản lý Công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN NGỌC THANH VÂN Quản lý Công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao)  
DƯƠNG THẢO NGUYÊN Quản lý Công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN MINH THẮNG Quản lý Tài nguyên & Môi trường (Chương trình Chất lượng cao)  
LƯƠNG VĂN HOÀNG Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Chương trình Chất lượng cao)  
LÝ TRÍ THÂN Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Chương trình Chất lượng cao)  
DƯƠNG TIẾN CÔNG Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Chương trình Chất lượng cao)  
NGUYỄN XUÂN DANH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Chương trình Chất lượng cao)  
TỪ CÔNG MINH Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Quốc tế)  
PHAN NGUYỄN THANH TÙNG Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Quốc tế)  
NGUYỄN PHƯƠNG THANH Kỹ sư Hóa Dược (Chương trình Quốc tế)  
CAO NGUYỄN LÂM Kỹ sư Công nghệ Hóa (Chương trình Quốc tế)  
  
THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bài trước

Bài tiếp