Điểm chuẩn chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến 2015-2017

Điểm chuẩn chương trình chính quy Chất lượng cao, Tiên tiến – Trường ĐH Bách Khoa 2015, 2016, 2017.

ĐIỂM CHUẨN CLC, TT

2015-2016-2017

STT Mã tuyển sinh Nhóm ngành/Ngành tuyển sinh Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
2018
Điểm trúng tuyển 2017 Điểm trúng tuyển 2016 Điểm trúng tuyển 2015
1 206 Khoa học Máy tính A00, A01 55 26.00 23.25 22.50
2 207 Kỹ thuật Máy tính  A00, A01 50 24.50 21.50 21.50
3 208 Kỹ thuật Điện – Điện tử  A00, A01 100 23.25 21.50 20.00
4 209 Kỹ thuật Cơ khí  A00, A01 50 22.75 20.25 18.75
5 210 Kỹ thuật Cơ điện tử  A00, A01 50 24.50 22.25 22.50
6 214 Kỹ thuật Hoá học  A00, D07, B00 55 25.50 22.75 23.00
7 215 Kỹ thuật Xây dựng  A00, A01 50 21.75 20.50 19.50
8 219 Công nghệ Thực phẩm  A00, D07, B00 40 25.25 21.00
9 220 Kỹ thuật Dầu khí  A00, A01 50 20.00 19.00 18.50
10 223 Quản lý công nghiệp  A00, A01, D01, D07 100 22.50 19.75 20.75
11 225 Quản lý Tài nguyên và Môi trường  A00, A01, D07, B00 45 20.50 19.75 18.75
12 241 Kỹ thuật Môi trường A00, A01, D07, B00 45 21.25 19.50
13 242 Kỹ thuật Ô tô  A00, A01 50 23.50 20.50
14 245 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông  A00, A01 45 20.00 19.00

Bài trước

Bài tiếp