Select Page

Phổ điểm thi THPTQG 2017 chính thức

Trưa 7/7/2017, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi THPTQG 2017 chính thức.

Trưa 7/7/2017, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi THPTQG 2017 chính thức.

MÔN TOÁN

Pho diem THPTQG 2017 01

Theo nhận định của Bộ GD&ĐT, dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn, điều này chứng tỏ các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, sát thực năng lực của thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét tuyển vào các trường đại học trong năm 2017.

Hầu hết các bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ khoảng 4,5 – 6,5 điểm, giá trị của điểm trung bình gần sát với điểm trung vị, điều đó chứng minh tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi THPTQG 2017.

Cũng theo nhận định của Bộ GD&ĐT, ở một số bài thi, môn thi, có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) nhưng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và các tỉnh có truyền thống “hiếu học”.

Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm 0 và điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng tương đối lớn và có hầu hết ở các bài thi, môn thi.

Điểm trung bình dưới 5 của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 40 – 60%.

Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan.

Đặc biệt, với kết quả phân tích điểm nói lên tính khách quan, trung thực, công bằng trong công tác tổ chức thi năm nay. Đồng thời đây cũng là một kênh thông tin để phân loại chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng miền.

Theo Bộ GD&ĐT, trên cơ sở phân tích sâu hơn về phổ điểm sẽ làm cơ sở để bộ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phục vụ kì thi THPTQG những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn.

Trong tổng số 866.000 thí sinh:

  • Tổ hợp môn A00 có 111.784 lượt thí sinh đạt tổng điểm từ 20 trở lên

  • Tổ hợp môn A01 có 87.135 lượt thí sinh đạt tổng điểm từ 20 trở lên

  • Tổ hợp môn B00 có 80.161 lượt thí sinh đạt tổng điểm từ 20 trở lên

  • Tổ hợp môn D01 có 107.544 lượt thí sinh đạt tổng điểm từ 20 trở lên

Số lượng điểm 10 năm 2017 là hơn 4.000 (năm 2016 là gần 100).

 

MÔN VẬT LÝ

 

MÔN HÓA HỌC

Pho diem THPTQG 2017 03

 

MÔN TIẾNG ANH

 

MÔN NGỮ VĂN

Theo Tuổi Trẻ

Bài trước

Bài tiếp