Select Page

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN NHÀ MÁY YAKULT

 Đoàn khối VP ĐTQT và các GVCN 2 tổ chức chuyến đi tham quan công ty Yakult cho các ngành HÓA, HÓA DƯỢCQTKD khóa K11, K12 vào ngày 15/04/2013.

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN NHÀ MÁY YAKULT

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chương trình Liên kết Quốc tế (OISP) có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại công ty, nhà xưởng và trên cơ sở phù hợp với thời khóa biểu của khóa K11, K12. Đoàn khối VP ĐTQT và các GVCN 2 tổ chức chuyến đi tham quan công ty Yakult cho các ngành HÓA, HÓA DƯỢC và QTKD khóa K11, K12 vào ngày 15/04/2013.

Sinh viên K11, K12 các ngành nói trên sẽ tập trung trước nhà A4 vào lúc 7h15 ngày 15/04/2013 để cùng đến nhà máy Yakult, số 5 đường Tự Do, Khu Công nghiệp VSIP, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo như lịch trình, chuyến đi sẽ kéo dài từ 7h30 đến 11h00 (tham khảo lịch trình chi tiết bên dưới).

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

GHI CHÚ

07:15  – 07:30

Tập trung tại nhà A4, lên xe di chuyển

(Ăn sáng trước ở nhà)

Đúng 07:30 xe di chuyển, không đợi bất kỳ trường hợp trễ nào

09:00

Đến nhà máy Cty Yakult

 

9:00 – 9:20

Bài thuyết trình về sản phẩm Yakult

 

9:20 – 9:40

Chiếu Video về Probiotic

 

9:40 – 9:50

Trả lời câu hỏi.

 

9:50 – 10:00

Giới thiệu về nhà máy Yakult

 

10:00 – 10:20

Quan sát khuẩn L.casei Shirota dưới kính hiển vi   

 

10:20 – 11:00

Tham quan thực tế dây chuyền sản xuất

 

11:10

Lên xe, di chuyển về trường

 

Vy Wai

Bài trước

Bài tiếp