Select Page

Ngày hội “Hướng nghiệp, dạy nghề”

Ngày hội “Hướng nhiệp, dạy nghề: do Ban thường vụ Thành Đoàn tổ chức vào chủ nhật, ngày 5/5/2013 với nhiều hoạt động diễn ra từ 6h00 đến 16h30 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thông tin và cơ hội cho các sinh viên tham dự.

Ngày hội “Hướng nghiệp, dạy nghề”

Ngày hội “Hướng nhiệp, dạy nghề: do Ban thường vụ Thành Đoàn tổ chức vào chủ nhật, ngày 5/5/2013 với nhiều hoạt động diễn ra từ 6h00 đến 16h30 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thông tin và cơ hội cho các sinh viên tham dự.

Ngày hội diễn ra với 3 hoạt động chính:

1. Hoạt động giới thiệu các ngành, nghề đào tạo
– Thời gian: Từ 07g00 – 16g30 ngày 5/5/2013 (chủ nhật)
– Địa điểm: Sân 4A – Nhà văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1)
– Nội dung: gian hàng tư vấn, giới thiệu các ngành nghề đào tạo của các trường, gian hàng giới thiệu nghề nghiệp,…
2. Hoạt động “Sân chơi nghề nghiệp”
– Thời gian: 7g00 – 16g30 ngày 5/5/2013 (chủ nhật)
– Địa điểm: Sân 4A – Nhà văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1)
– Nội dung: Tư vấn, giới thiệu các trường, giới thiệu các ngành nghề cần tuyển dụng,…
3. Hoạt động nghề nghiệp, việc làm, tuyển dụng trực tiếp
– Thời gian: từ 7g00 – 16g30 ngày 5/5/2013 (chủ nhật)
– Địa điểm: Sân 4A – Nhà văn hóa Thanh niên
– Nội dung: tổ chức phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp giữa doanh nghiệp và ứng viên

 

Bài trước

Bài tiếp