Select Page

TUYỂN THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN OISP CAMP 2012

 

OISP CAMP là hoạt động truyền thống của OISP, năm 2012 đánh dấu kỳ Hội trại thứ 4 được tổ chức bởi Tân sinh viên. Các bạn tân Sinh viên luôn cần sự cố vấn của anh chị khóa trên để có thể tổ chức một kỳ hội trại thành công.

 

TUYỂN THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN OISP CAMP 2012

OISP CAMP là hoạt động truyền thống của OISP, năm 2012 đánh dấu kỳ Hội trại thứ 4 được tổ chức bởi Tân sinh viên. Các bạn tân Sinh viên luôn cần sự cố vấn của anh chị khóa trên để có thể tổ chức một kỳ hội trại thành công. Do đó, Đoàn khối OISP thông báo tuyển Thành viên Ban cố vấn của OISP CAMP 2012.

 I. Các thông tin về cá nhân:

1.  Họ và tên

2.  Lớp

3.  Khóa

4.  Email

5.  Điện thoại

6.  Nhóm cố vấn (chọn một hoặc nhiều trong các nhóm sau)

–      Nhóm chương trình

–      Nhóm Tài chính – Hậu cần

–      Nhóm truyền thông

–      Nhóm thiết kế

–      Nhóm tài trợ

II. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 07/09/2012 

III. Đối tượng: Sinh viên OISP khóa K09, K10, K11

Các em đăng ký tại đường dẫn này nhé: 

https://docs.google.com/a/oisp.edu.vn/spreadsheet/viewform?formkey=dEtoZWtfVkV4ZUpRbWsyY0hmUkRsd3c6MA

Lịch họp giữa Ban cố vấn và Ban tổ chức CAMP 2012 (Sinh viên K12) sẽ được thông báo sau.

Hãy tham gia và hướng dẫn kiến thức, kinh nghiệm cho các em K12 tổ chức kỳ CAMP lần thứ 4 thật thành công nhé các em.

IMG_0154

IMG_0038

IMG_0343

 

Bài trước

Bài tiếp