Bài viết được gắn nhãn -

dai hoc bach khoa

Trang chủ dai hoc bach khoa

Điểm danh tuần 3 khóa K09, HK1 năm học 2010-2011

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo tổng số buổi vắng mặt trên lớp của sinh viên...

Xem tiếp

Thông báo nộp học phí sinh viên K09 và K10 – học kỳ 1 (2010-2011)

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo về việc nộp học phí sinh viên K09 và K10...

Xem tiếp

Du học Nagaoka

Thành phố Nagaoka la một đô thị loại đặc biệt của tỉnh Niigata, vùng Chu-bu, Nhật. Thành phố rộng 840,88 km2, ở trung tâm của...

Xem tiếp

Du học Úc

 Nước Úc có hơn 20 triệu dân, thuộc nhiều dân tộc và đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Người dân Úc rất thân thiện và cởi...

Xem tiếp
Trang 33 trên 33