Select Page

Điểm thi cuối HK1-lớp Quốc tế (năm học 2010-2011)[Update…]

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo Điểm thi cuối HK1-lớp Quốc tế (năm học 2010-2011)

Lớp QTKD:

 1. Nguyên Lý Tài Chính <<xem tại đây>>
 2. Môn Kinh Tế Học Kinh Doanh <<xem tại đây>>
 3. Môn Đạo đức kinh doanh <<xem tại đây>>
 4. Môn Hệ Thống Thông Tin Quản Lý <<xem tại đây>>
 5. Môn Thống kê trong KD <<xem tại đây>>

Lớp Xây Dựng K09

 1. Cơ lưu chất<<xem tại đây>>
 2. Vẽ kỹ thuật <<xem tại đây>>
 3. Sức Bền Vật Liệu <<xem ở đây>>

Lớp CNTT 

 1. Xác xuất thống kê<<xem tại đây>>
 2. Lập trình hướng đối tượng <<Xem tại đây>>
 3. Kiến trúc máy tính <<xem tại đây>> 
 4. Toán rời rạc <<xem ở đây>>
 5. Cấu Trúc Dữ Liệu & G.Thuật<xem tại đây>>

Lớp dầu khí: K10

 1. Môn Địa chất CS dầu khí <<xem ở đây>>

Lớp dầu khí K09

 1. Xác xuất thống kê<<xem tại đây>>
 2. Process Engineering<<xem tại đây>>
 3. Cơ sở kỹ thuật dầu khí<<xem tại đây>> 
 4. Cơ học ứng dụng <<xem tại đây>> 
http://mba-mci.edu.vn/images/stories/new_run.gif

Bài trước

Bài tiếp