Select Page

Thông tin về hợp tác đào tạo 2+2 giữa trường đại học Bách Khoa và trường đại học UIUC (Mỹ)

Trường đại học Bách Khoa đang chuẩn bị ký kết hợp tác đào tạo với trường đại học UIUC của Mỹ chương trình đào tạo 2+2, bao gồm 2 năm học tại trường đại học Bách Khoa, 2 năm học tại UIUC.

Thông tin về hợp tác đào tạo 2+2

giữa trường đại học Bách Khoa và trường đại học UIUC

Trường đại học Bách Khoa đang chuẩn bị ký kết hợp tác đào tạo với trường đại học UIUC của Mỹ chương trình đào tạo 2+2, bao gồm 2 năm học tại trường đại học Bách Khoa, 2 năm học tại UIUC.

anh_1

Trường Đại Học Illinois là hệ thống gồm 3 trường Illinois at Springfield (UIS), Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) và Illinois at Chicago (UIC) là một trong các trường tốt nhất của Mỹ, khuôn viên hơn 2.500 hecta. Trường đã đào tạo hơn 77.000 sinh viên, đội ngũ hơn 17.000 giảng viên, cán bộ và trợ giảng. Trường luôn dẫn đầu về giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ với hơn 5.500 chuyên ngành, tạo ra hơn 17 tỉ đôla trong nền kinh tế và hơn 150.000 việc làm cho nước Mỹ.

Sinh viên học giai đoạn 1 tại ĐH Bách khoa 2 năm hoàn toàn bằng tiếng Anh. 2 năm học tại UIUC, sinh viên sẽ được đào tạo 2 chuyên ngành: Kỹ sư điện điện tử (Electrical Engineering) và kỹ sư máy tính (Computer Engineering) do khoa kỹ thuật điện tử – máy tính của trường UIUC đảm nhận.

B.B tổng hợp

Bài trước

Bài tiếp