Select Page

Bách Khoa đạt kiểm định AUN-QA cấp cơ sở giáo dục

Ngày 10/11/2017, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) nhận được báo cáo kết quả đánh giá ngoài của tổ chức AUN. Theo đó, Bách Khoa đã đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA cấp cơ sở giáo dục.

Ngày 10/11/2017, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) nhận được báo cáo kết quả đánh giá ngoài của tổ chức AUN. Theo đó, Bách Khoa đã đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA cấp cơ sở giáo dục.

Bach Khoa dat AUN QA cap co so 2017

Đoàn đánh giá ngoài AUN tham quan cơ sở vật chất của trường.

► Đại học Bách Khoa đạt kiểm định HCERES theo tiêu chuẩn châu Âu

► Đại học đạt kiểm định quốc tế, sinh viên được gì?

Với kết quả này, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM) là trường đầu tiên tại Việt Nam và là trường thứ ba trong khu vực ASEAN đáp ứng các yêu cầu theo bộ tiêu chuẩn nói trên.

Cụ thể, các hoạt động của Bách Khoa bao gồm thiết kế và rà soát chương trình đào tạo, quản lý nghiên cứu khoa học, các hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng được đánh giá là “đáp ứng tốt hơn mong đợi”.

Việc đạt được cùng lúc hai chuẩn kiểm định uy tín HCERES (châu Âu) và AUN-QA (Đông Nam Á) trong năm 2017 thể hiện sự cam kết, tính minh bạch về chất lượng và nỗ lực cải tiến liên tục của Đại học Bách Khoa trong tất cả các mặt đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Kết quả kiểm định này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển chất lượng của nhà trường về mọi mặt,  tăng cường trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các trường trong khu vực, góp phần chuẩn bị và phát triển thế hệ công dân toàn cầu.

Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), Ban Giám hiệu Đại học Bách Khoa đón đoàn kiểm định AUN (gồm Ban Thư ký và sáu chuyên gia đánh giá đến từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Philipines, Thái Lan). – Ảnh: VŨ THẾ DŨNG

THÔNG TIN THÊM VỀ BỘ TIÊU CHUẨN AUN-QA

1. Bộ tiêu chuẩn AUN-QA cấp cơ sở giáo dục bao gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, được chia thành bốn nhóm:

  • Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược

  • Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống

  • Đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng (đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng)

  • Kết quả

2. Điều kiện đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn AUN-QA: tất cả các nhóm tiêu chuẩn phải đạt từ 4 điểm (thang 7) trở lên. Trong đó, thang điểm đánh giá theo AUN-QA được hiểu như sau:

THANG ĐIỂM Ý NGHĨA
1 Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu
2 Không đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải cải tiến chất lượng
3 Không đáp ứng yêu cầu nhưng chỉ cần cải thiện nhỏ sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu
4 Đáp ứng đầy đủ yêu cầu như mong đợi
5 Đáp ứng tốt hơn mong đợi
6 Ví dụ về điển hình tốt
7 Xuất sắc
 

► Các thành tựu kiểm định của Đại học Bách Khoa

3. Đoàn đánh giá gồm sáu chuyên gia đến từ các quốc gia Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia và ba thành viên Ban Thư ký đến từ Thái Lan.

4. Quá trình đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA cấp trường bao gồm bốn giai đoạn:

  • Chuẩn bị

  • Tự đánh giá và cải tiến chất lượng

  • Đánh giá ngoài

  • Hậu đánh giá

Theo đó, Bách Khoa đã nghiên cứu bộ tiêu chuẩn và thực hiện tự đánh giá và cải tiến chất lượng từ tháng 6/2016 đến 6/2017.

Từ ngày 3 đến 9/9/2017, đoàn đánh giá ngoài AUN đã đến khảo sát và thực hiện đánh giá chính thức tại Đại học Bách Khoa.

Dựa trên báo cáo tự đánh giá của trường, các quan sát, minh chứng và phỏng vấn trực tiếp hơn 250 đại diện từ nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, đội ngũ lãnh đạo và giảng viên của trường, đoàn đánh giá đưa ra các nhận xét và mức đánh giá về sự đáp ứng theo yêu cầu bộ tiêu chuẩn.

Thông qua nhận xét và góp ý từ các bên liên quan, nhà trường sẽ triển khai các kế hoạch nhằm đảm bảo và cải tiến liên tục chất lượng.

THI CA tổng hợp từ Ban Đảm bảo Chất lượng

Bài trước

Bài tiếp