Select Page

Giảng dạy và đánh giá môn học theo phương pháp tiếp cận CDIO

Ngày 26/11/2013, Hội thảo Giảng dạy và đánh giá môn học theo phương pháp tiếp cận CDIO do Khoa Cơ khí trường Đại học Bách khoa tổ chức đã diễn ra tại HTA4

Giảng dạy và đánh giá môn học theo phương pháp tiếp cận CDIO  

Ngày 26/11/2013, Hội thảo Giảng dạy và đánh giá môn học theo phương pháp tiếp cận CDIO do Khoa Cơ khí trường Đại học Bách khoa tổ chức nhằm triển khai mở rộng mô hình và trao đổi kinh nghiệm đến các khoa khác trong trường.

Sau 03 năm xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO tại Khoa Cơ khí, các thầy cô trong Khoa đã tích luỹ được một số kinh nghiệm và đưa ra cùng chia sẻ nhằm lãnh hội các ý kiến đóng góp cho phương pháp Giảng dạy và đánh giá môn học để phục vụ quá trình đào tạo ngày một tốt hơn. Trong buổi hội thảo có 08 tham luận của các thầy cô Khoa Cơ khí đã và đang giảng dạy theo phương pháp tiếp cận CDIO trong 03 năm qua như: “Xây dựng đề cương môn học theo nguyên lý giảng dạy nhất quán với chuẩn đầu ra” của TS Phạm Công Bằng; “Áp dụng phương pháp học tập chủ động cho môn vẽ cơ khí” của TS Phan Tấn Tùng; “Xây dựng và tổ chức giảng dạy thí nghiệm cơ học” của TS Lê Đình Tuân (Khoa Giao thông)…

Trong các tham luận, tác giả luôn đưa ra phương pháp so sách giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và hình thức học truyền thống với phương pháp giảng dạy và học theo phương pháp tiếp cận mới và chỉ ra được những mặt tích cực của phương pháp mới như: sinh viên chủ động học tập, luôn vận động trong quá trình học (thực hành)…

 Hội thảo đã thu hút gần 100 cán bộ giảng dạy và đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa trong trường đang có ý định tiếp cận, xây dựng và triển khai tại Khoa.

Như đã biết, CDIO được viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive – Design – Implement – Operate (nghĩa là: hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành). Đây là năng lực cốt lõi mà các kỹ sư khi tốt nghiệp cần đạt được (vì xuất phát điểm của đề xướng này từ ngành kỹ sư).

Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo:

CDIO 1

Thầy Trần Thiên Phúc – Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo trong buổi Hội thảo

alt

TS Phạm Công Bằng với tham luận

Xây dựng đề cương môn học theo nguyên lý giảng dạy nhất quán với chuẩn đầu ra”

alt
  Đại diện các khoa tham dự Hội thảo 

alt

  TS. Phan Tấn Tùng với tham luận “Áp dụng phương pháp học tập chủ động cho môn vẽ cơ khí”

                                                                                                                 Tin Phòng CTCT – SV

Bài trước

Bài tiếp