Select Page

Hội thảo Phương pháp giảng dạy lần thứ IV năm 2021

Vào ngày 26/6/2021 vừa qua, Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP) của Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM) đã tổ chức Hội thảo Phương pháp giảng dạy lần thứ IV năm 2021.

Với chủ đề “Thế hệ Z – Hoạt động dạy và học hiệu quả”, sự kiện nhằm mục đích tạo môi trường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như ghi nhận những sáng kiến hữu ích về phương pháp giảng dạy của các thầy cô. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, để đảm bảo sức khỏe của giảng viên, hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến qua Google Meet.

Hội thảo năm nay thu hút khoảng 70 giảng viên tham dự với hơn 20 tham luận của các giảng viên tới từ các khoa trong Trường Đại học Bách khoa, từ các đơn vị trường học và đơn vị doanh nghiệp khác.

Định hướng nội dung của sự kiện tập trung vào bốn chủ đề sau:

  1. Hướng tiếp cận trong công tác dạy và học
  2. Mô hình dạy và học hiệu quả
  3. Các góc nhìn về động lực và hướng ứng dụng trong dạy học
  4. Quản lý sinh viên hiệu quả

Điểm mới nổi bật của hội thảo năm nay là các bài viết đã được biên tập và tổng hợp thành ấn phẩm Kỷ yếu Hội thảo Phương pháp giảng dạy lần thứ IV – năm 2021, được đăng ký mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) và xuất bản thông qua NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hội thảo Phương pháp giảng dạy lần IV năm 2021
TS. Nguyễn Huỳnh Thông (Phó Giám đốc Văn phòng Đào tạo Quốc tế) đang phát biểu khai mạc Hội thảo Phương pháp giảng dạy lần thứ IV năm 2021.
Thành phần tham dự hội thảo năm nay.
Điểm mới nổi bật của hội thảo năm nay là các bài viết đã được biên tập và tổng hợp thành ấn phẩm Kỷ yếu Hội thảo Phương pháp giảng dạy lần thứ IV – năm 2021.
Những phản hồi tích cực về phần trình bày của các thầy cô trong hội thảo.

Bài viết liên quan
Flipped Class: Phương pháp dạy & học mới tại Bách khoa

Tin: XUÂN MAI, Hình: Ban Tổ chức

Bài trước

Bài tiếp